Berichten

Nieuws

VACATURES:

- één of meerdere medewerkers en/of stagiairs om haar team publiekrecht inzake het OMGEVINGSRECHT

  • U heeft een uitgesproken interesse in het publiekrecht (omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, erfgoed, bestuursrecht, grondwettelijk recht,...). Een specifieke vooropleiding en/of een relevante werkervaring vormen een plus.
  • U heeft zich bij voorkeur tijdens uw studies onderscheiden, geeft blijkt van een voltijdse beschikbaarheid, zin voor initiatief, samenwerking en flexibiliteit alsook een goede talenkennis. U getuigt van een open geest en een grote leerbereidheid. U kan zelfstandig werken, functioneert in teamverband, werkt dynamisch, nauwgezet en precies.

 

- U kan ook steeds spontaan solliciteren bij Frans Baert & vennoten.

De kandidaten, die zich bij voorkeur tijdens hun studies hebben onderscheiden, behoren blijk te geven van een voldoende beschikbaarheid, zin voor samenwerking en flexibiliteit en een goede talenkennis.

 

Geïnteresseerden kunnen een sollicitatiebrief met C.V. opsturen naar de c.v.b.a. Frans Baert & Vennoten, Koning Albertlaan 128, 9000 Gent, t.a.v. Mr. Veerle Tollenaere (vtollenaere@fransbaert-law.be).

Het spreekt voor zich dat kandidaturen met aandacht en discretie zullen worden behandeld.

 

Bij uw (spontane) sollicitaties dienen minstens volgende inlichtingen te worden verstrekt: 

  • contactgegevens;
  • de puntenbriefjes van de volledige opleiding;
  • een overzicht van de opleidingsonderdelen van laatste jaar opleiding en eventuele tussentijdse resultaten;
  • de titel van de masterproef;
  • eventuele andere opleidingen;
  • de gesproken en geschreven talenkennis.
  • enige achtergrondinformatie o.a. vrijetijdsbesteding
  • beschikken over een rijbewijs B  

 

Download deze artikelen